چرا خاموت استاندارد بخریم؟

کشور ایران با قرار گرفتن در میان گسلهای فعال، یکی از زلزله-خیز ترین کشورهای منطقه و جهان است. مقاومسازی ساختمانهای ساخته شده به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها استفاده از خاموت‌های غیر استاندارد است. ما در این مقاله سعی داریم شما را با انواع خاموت‌های غیر استاندارد آشنا کنیم.

به طور کلی خاموت‌های غیر استاندارد دارای ۳ ویژگی کلی می‌باشند:
۱ . عدم تطابق آج های آرماتورها با استاندارد (معمولا این آج ها کمتر از میزان استاندارد می باشند.)
۲ . عدم یکنواختی قطر میلگرد در طول (کاهش قطر)
۳ . وجود ترک های مویی قابل مشاهده در طول میلگرد و یا شکستگی خاموت ها در عین اجرا.

وجود کارگاه‌های غیر مجاز تولید خاموت شاید اصلی ترین عامل استفاده از خاموتهای غیر استاندارد در سازه‌ها باشد.

در تصاویر زیر می‌توانید برخی از کارگاه‌های غیر مجاز تولید خاموت را مشاهده نمایید:

۱- مشکل بسیار شایع در تولید خاموت غیر استاندارد تراکم کم یا غیر یکنواختی آجهای میلگرد خاموت است. این عدم تطابق آج های آرماتورها با استاندارد که باعث پایین آمدن مقاومت ستونهای بتنی می‌شود به راحتی و با مقایسه با جدولهای ارائه شده قابل تشخیص است.

در ادامه می‌توانید عکس خاموت‌هایی با تراکم پایین آج را مشاهده نمایید:

۲-یکی دیگر از مواردی که باعث پایین آمدن مقاومت خاموت‌ها می‌شود کاهش قطر میلگرد خاموت است. کاهش شکل پذیری و عدم یکنواختی در نمونه های آزمون شده در آزمایشگاه‌ها به ما نشان داده است که این عدم یکنواختی باعث پایین آمدن چشمگیر مقاومت خاموتها در مقابله با نیروهای جانبی است.

عکس خاموت غیر استاندارد (کاهش قطر میلگرد):

۳-یکی از شایع ترین موارد اجرایی که باعث ناپایداری سازه می‌شود استفاده از خاموت های غیر استاندارد (دارای شکستگی) در سازه های بتنی در کشور ماست.

در عکسهای زیرمی‌توانید چند مورد از خاموت‌های شکسته را مشاهده فرمایید: